מהי תכלית הבריאה?

מהי מטרת הבריאה
אנשים נולדים, חיים בעולם הזה שבעים עד שמונים שנה, ומתים. אחריהם ממשיך דור חדש באותו מסלול של לידה, חיים ומוות. והשאלה היא: בשביל מה? מהי המטרה של כל הענין הזה?
יהודי שומר מצוות יאמר: תכלית החיים היא ללמוד תורה ולקיים מצוות. אך גם על זה נשאלת אותה שאלה: והתורה והמצוות – מה תכליתן? או במילים פשוטות יותר: בשביל מה בכלל ברא הקב"ה את העולם? מהי מטרת הבריאה?
ספרי המחשבה של היהדות, ובעיקר ספרי הקבלה ופנימיות התורה, עוסקים רבות בשאלה זו, שהינה שאלת יסוד. ניתנו לה תשובות אחדות, ממצות יותר וממצות פחות. תורת החסידות מאמצת בעיקר תשובה שמופיעה במדרש במילים ספורות: "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים".
מרכז העולם
נתחיל מהסוף. הקב"ה רוצה איפוא שתהיה לו דירה 'בתחתונים'. מה שייך לדבר לגבי הקב"ה במושגים של 'עליונים' ו'תחתונים'? אין זאת, אלא שמושגים אלה מתייחסים למידת הקירבה אל האור האלוקי. העולמות שבהם מאיר האור האלוקי באורח גלוי נחשבים ל'עליונים', ואילו העולמות שבהם האור האלוקי הינו מצומצם ומוסתר – הם ה'תחתונים'. מכאן, ש'תחתונים' מכוונים בעיקר כלפי העולם הזה שלנו, שבו הגשמיות מכסה על הרוחניות עד כדי כך שיש מקום לחשוב שאין בעולם שום דבר אלוקי ושהכל טבעי.
גישה זו מעמידה אם כן במרכז הבריאה דוקא את העולם הזה שלנו ולא את העולמות הרוחניים הנאצלים. נכון, זהו העולם הכי שפל ותחתון, אבל דוקא בו רוצה הקב"ה, כי הוא רוצה "דירה בתחתונים" דוקא. מהי 'דירה'? הבה נראה מה אומר המונח 'דירה' לגבינו. יכול אדם להימצא במקומות שונים: במקום העבודה, בבתי חברים, ברחוב וכדומה. כל מקום כזה מחייב צורת התנהגות אחרת. אי אפשר להתנהג ברחוב כמו במקום העבודה, ואי אפשר להתנהג בביתם של ידידים כמו ברחוב. כשהאדם מגיע לאחד המקומות הללו, הוא מתאים את עצמו למקום. אבל ישנו מקום אחד שבו האדם אינו צריך לחשוב על איש מלבדו ושבו הוא יכול להתנהג בצורה הכי חופשית ומשוחררת – זהו הבית הפרטי, הדירה. 'דירה' מסמלת איפוא את שיא החופש האישי ואת מלוא ההתגלות של האדם.
בלי קושיות
וכאן טמון הרעיון הגדול של תכלית הבריאה, ה"דירה בתחתונים". הקב"ה רוצה, שדוקא העולם הכי תחתון והכי שפל יהפוך ל'דירה' עבורו, כלומר – למקום שבו יוכל להתגלות בשיא שלימותו. אפילו בעולמות העליונים ביותר אין הקב"ה מתגלה כפי שהוא. הוא מצמצם ומגביל את אורו האין סופי כדי שהעולמות יוכלו לקבל זאת. אבל כאן, בעולם הזה, הוא רוצה להתגלות בלי שום הגבלות ובלי שום הסתרים. הוא רוצה שכאן תהיה 'דירתו'. דבר מופלא זה נעשה באמצעות התורה והמצוות. כל דבר תורה שיהודי לומד בעולם הזה וכל מצוה שהוא מקיים בו, מכשירה אותו לתכליתו זו. העבודה הגדולה של עם ישראל בלימוד התורה ובקיום המצוות לאורך אלפי שנים – היא ההופכת את העולם הזה ל'דירה' עבור הקב"ה, ועם בוא המשיח במהרה בימינו יתגלה כל זה לעינינו.
ענין זה נידון, כפי שניתן לשער, בהרחבה רבה ביותר בתורת החסידות, ועדיין אנו עוסקים רק ב'איך' ולא ב'למה'. כששאלו פעם את רבי שניאור זלמן מליאדי: אבל למה נתאווה הקב"ה ל'דירה בתחתונים'? השיב להם: הרי המדרש עצמו אומר ש'נתאווה' הקב"ה, ועל תאווה אין שואלים קושיות…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>