חמישה דרכים אל התשובה

תיבת 'תשובה' צרופה מחמש אותיות, אשר כל אחת מהן הינה דרך ואופן בעבודת התשובה. ואלו הם חמשת האופנים, אשר באים כולם מן הכח אל הפועל על ידי עבודת התפילה:
מים תהיה עם ה' אלוקיך',
עבודת התשובה הבאה על־ידי התמימות. כמה בחינות ומדרגות בענין התמימות, וביחס אל התשובה, הבחינה העולה על כולנה היא תמימות הלב – הנקראת 'רצינות' – כשם שנאמר אודות אברהם אבינו, "ומצאת את לבבו נאמן לפניך".
יוויתי ה' לנגדי תמיד',
שם הוי'ה מורה על התהוות העולם והתהוות הנבראים, אשר התהוות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ערוך מאין ליש. זו היא עבודת התשובה הבאה למי אשר תמיד לנגד עיניו ענין ההוויה של העולם ומלואו.
אהבת לרעך כמוך',
כאמרתו של רבנו הזקן בעל התניא, אשר אהבת ישראל הינה הכלי ל"ואהבת את ה'", ומבואר במאמר חז"ל "כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו". עבודת התשובה בסיבת לב טוב.
כל דרכיך דעהו',
האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עימו ומסביב לו, רואה הוא אלוקות במוחש. וכמו שאמר אדמו"ר האמצעי ביתרונם של בעלי העסקים על יושבי־אוהל (בני תורה) בענין ראיית אלוקות במוחש, שכן בעל עסק רואה כי הפרנסה מזומנת לו מן השמים. זו היא עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה־פרטית.
צנע לכת עם ה' אלוקיך',
זהירות שלא תהיה שום בליטה, וכמאמר 'לעולם יהא אדם ערום ביראה', וענין הערמומיות ('ערום') הוא שלא יהיה ניכר כלל על האדם מעלתו האמיתית. ידוע שכמה מהחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזוהי עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>