'תשעת הימים' – הלכות ומנהגים

בראש חודש מנחם אב מתחילים 'תשעת הימים' ששיאם בט' באב.
בימים אלה מחמירים חז"ל יותר בדיני האבלות של ימי 'בין המיצרים'.

הלכות ומנהגים
בתשעת הימים אין קונים בגדים ומנעלים חדשים (ואין נותנים לאומן לעשותם), אפילו אם לא ייעשה בהם שימוש עד לאחר תשעה באב. אין מכבסים בגדים (מלבד בגדי ילדים), גם אם אין מתכוונים ללובשם עד לאחר תשעה באב. מותר לכבס ע"י נוכרי בגד המיוחד לשבת. אין ללבוש בגדים מכובסים שלא לבשם עדיין (אלא לכבוד שבת קודש) [ולכן, לפני ראש חודש אב, נוהגים ללבוש לזמן קצר את כל הבגדים המכובסים שילבשם במשך תשעת הימים].
אין לרחוץ כל הגוף לתענוג, אפילו במים קרים, אך לרפואה ולצורך מצוה (וכן המצטער ביותר מפני החום והזיעה) – מותר. הנוהגים לטבול במקווה בכל ערב שבת, טובלים ורוחצים כדרכם במים חמים.
בימים אלה אין אוכלים בשר ואין שותים יין (מלבד בשבת ובסעודת מצוה). אין נכנסים לדירה חדשה בתשעת הימים.
אין נושאים נשים, אבל שידוכים אפשר לערוך אפילו בתשעה באב עצמו (אולם מכיון שאין לסעוד סעודת שמחה בתשעת הימים, יש להסתפק במפגש השידוכין בכיבוד קל בלבד, אפילו בשבת); אין מסתפרים; שירה בפה מותרת, אך אין מנגנים ניגוני שמחה וריקודים; גם למוזיקה מוקלטת אין מאזינים עד לאחר תשעה באב.
'בין המיצרים' אינו זמן ראוי לנסיעות וטיולים (אך כידוע, בנוגע ליום ההילולא של האריז"ל הקדוש, עודד הרבי מליובאוויטש את הנסיעה לציונו ביום הסתלקותו בה' באב); כמו כן אין לקבוע בימים אלה טיפולים רפואיים שאינם דחופים.
לימוד לימי בין המצרים: נוהגים ללמוד בימים אלה בדברי תורה העוסקים בעניני הגאולה ובבניין בית המקדש (כגון הפרקים בנביא יחזקאל מ' – מ"ג, במשנה מסכת מידות ומסכת תמיד והלכות בית הבחירה לרמב"ם בספר "היד החזקה").
בשיחותיו, מדגיש הרבי כי ימים אלה מסוגלים במיוחד ללימוד בעניני הגאולה ובנין הבית, כדברי חז"ל במדרש תנחומא אודות מאמר הקב"ה ליחזקאל הנביא: "גדול קרייתה בתורה – כבניינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
כמו כן, מעורר הרבי, יש להוסיף ולהרבות בימי 'בין המיצרים' בלימוד התורה בכלל ובמתן צדקה בפרט. וזאת כדי לזרז ולקרב הגאולה ככתוב: "ציון במשפט (תורה) תיפדה, ושביה בצדקה". בשיחותיו הרבות העוסקות בימים אלה, מחזק הרבי את המנהג לערוך 'סיומים' (סעודות מצוה לכבוד סיום לימודה של מסכת בש"ס) מראש חודש אב עד תשעה בו, כדי להוסיף בעניני שמחה שעל פי התורה.
ומבטיחה תורתנו, תורת אמת, כי בגאולה האמיתית והשלימה יהפכו ימים אלה לימי ששון ושמחה. יהי רצון שיקויים ייעוד זה מיד ממש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>