תרומות

רצון פנימי, אמונה עמוקה בתכנים ותחושת שליחות, מניעים את הרב יאיר כלב וקומץ מתנדבים בעלי כישורים ותעצומות נפש להתמסר להפצת המעיינות במפעל חיים של הדלקת אור. בדבקות במטרה ובעקביות אין קץ ניתן להמשיך 'אוויר טוב' כי מעט אור מגרש הרבה מהחושך.

לעזרה וסיוע לעמותת תניא מודעות עצמית ביהדות בחר אחת מהדרכים הבאות:

באמצעי אשראי
באמצעות צ'ק
הוראת קבע